Çin’den İthal Edilen Mallara İlişkin Antidamping Uygulaması

Çin’den İthal Edilen Mallara İlişkin Antidamping Uygulaması

“2017/6 Numaralı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 30025 sayılı ve 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’e göre, Çin’den ithal edilen güneş panellerine aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.

Detay