TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA YOLLARI

"TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA YOLLARI" etiketli sayfalar

Yazan: Av. Barış DURNA | 2020-11-11

Vatandaşlık kısaca, birey ile devlet arasındaki hukuki ve siyasi bağı ifade eder. Vatandaşlık statüsü ile birlikte, ülkede bulunan yabancılar ile vatandaşlar birbirinden kolayca ayırt edilebilmektedir. Vatandaşlık hukukunun temel ilkelerinden olan “herkesin mutlaka bir vatandaşlığı olmalıdır” ilkesi günümüzde büyük ölçüde etkisiz hale gelmiştir. Bu ilke ile kişilerin vatandaşlığı konusunda karışıklıkların önlenmesi amaçlanırken artık günümüzde “çifte vatandaşlık” durumu önem kazanmıştır. Bu yazımızda Türk vatandaşlığını kazanma yolları anlatılacaktır. Anayasamızın 66. Maddesi şöyledir: "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz." Bu genel hüküm ışığında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile vatandaşlığın kazanılma ve kaybedilme şartları düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığı, doğum ve sonradan kazanma ile kazanılabilir.