Miras Hukuku

Miras Hukuku
Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas alınmıştır
Detay

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Hukuk
İcra İflas Kanunu'na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları
Detay