Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

Yazan: | 2015-09-19

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma Davaları,

Yazan: | 2014-08-16

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu haklardır.

Yazan: | 2016-02-21

Alanya  Hukuk Bürosu avukatları, çok uluslu şirketleri, girişim sermayesi şirketlerini, özel sermaye şirketleri ile fonlarını,

Yazan: | 2018-08-27

İcra İflas Kanunu'na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları