Makaleler

Makaleler

Yazan: | 2014-07-13

“2017/6 Numaralı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 30025 sayılı ve 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’e göre, Çin’den ithal edilen güneş panellerine aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.

Yazan: | 2020-08-12

Uyuşturucu madde kullanma suçu TCK md.191’de düzenlenmiştir. Buna göre, uyuşturucu maddeyi (esrar, eroin, kokain vb.) kişisel kullanma amacıyla satın alan, uyuşturucu maddeyi kabul eden yahut bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olur. Kişinin kişisel  ihtiyacı aşacak ölçüde uyuşturucu madde bulundurması halinde fail, uyuşturucu madde ticareti suçu ile cezalandırılmaktadır.

Yazan: Hakan Örnek | 2014-08-27

Yeni TİTRK Hükümleri Çerçevesinde Kabul Edilen Önemli Değişiklikler

Yazan: Kemal Dermiş | 2014-07-14

Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar bulunmaktadır.