"" etiketli sayfalar

Yazan: D. Barış DURNA | 2020-10-29

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarım arazilerinin bütünlüğünün korunarak, verimliliğinin artması amaçlanmıştır. Kanun çok uzun zamanlara dayanmayıp 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Ardından 2014 yılında yapılan değişiklikler ile kanunun amacı genişletilerek özellikle tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla küçülmesinin önlenmesi için kanuna yeni maddeler eklenmiştir. Önalım hakkı da bu maddelerden olup Kanunun 8/İ maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Yazan: Hakan İHTİYAR | 2014-07-13

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli elektronik ortamı ifade eder.

Yazan: D. Barış DURNA | 2014-07-14

Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar bulunmaktadır.