trafik

"trafik" etiketli sayfalar

Yazan: Hakan İHTİYAR | 2020-11-03

Trafik kazası sonucunda gerçekleşen zarar ilişkin zarar gören tarafın tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Zarar gören, kaza sonrası meydana gelen zararların giderilmesi için kazanın gerçekleşmesine sebep olan ve sorumluluğu bulunan kişilere karşı tazminat davası açacaktır. Zarar ise bedensel ve malvarlığına ilişkin maddi olabileceği gibi kişilerin uğradığı huzursuzluk, duygusal yıpranma temelli olarak manevi de olabilmektedir. Tazminat davası Türk Borçlar Kanunu madde 49 ve devamı hükümlerine göre açılabilmektedir.  TBK madde 49’a göre “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”.