Makaleler

Makaleler

Yazan: D. Barış DURNA | 2015-08-27

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir.

Yazan: Hakan İHTİYAR | 2014-07-13

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli elektronik ortamı ifade eder.