Makaleler

Makaleler

Yazan: D. Barış DURNA | 2020-11-01

Ülkemizde konutu veya işyeri bulunan kişilerin sıklıkla karşılaştığı ve bu nedenle de uygulamada her daim karşımıza çıkan, kiracının kira bedellerini ödememesi durumunda taşınmazın tahliyesinin nasıl yapılacağı bir merak konusudur. Kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye yolu hem genel mahkemelerde dava yoluyla hem de İcra İflas Kanunu’nda bulunan hükümler ışığında, mahkeme kararı olmaksızın cebri icra kanalıyla mümkündür.

Yazan: Hakan İHTİYAR | 2014-08-27

Yeni TİTRK Hükümleri Çerçevesinde Kabul Edilen Önemli Değişiklikler

Yazan: D. Barış DURNA | 2020-10-29

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarım arazilerinin bütünlüğünün korunarak, verimliliğinin artması amaçlanmıştır. Kanun çok uzun zamanlara dayanmayıp 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Ardından 2014 yılında yapılan değişiklikler ile kanunun amacı genişletilerek özellikle tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla küçülmesinin önlenmesi için kanuna yeni maddeler eklenmiştir. Önalım hakkı da bu maddelerden olup Kanunun 8/İ maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Yazan: D. Barış DURNA | 2014-07-14

Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar bulunmaktadır.