Makaleler

Makaleler

Yazan: | 2014-07-13

“2017/6 Numaralı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 30025 sayılı ve 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’e göre, Çin’den ithal edilen güneş panellerine aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.

Yazan: Hakan Örnek | 2014-08-27

Yeni TİTRK Hükümleri Çerçevesinde Kabul Edilen Önemli Değişiklikler

Yazan: Kemal Dermiş | 2014-07-14

Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar bulunmaktadır. 

Yazan: Barış Durna | 2015-08-27

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir.