UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇLARI

Hakan İHTİYAR I 2020-08-12
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇLARI

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇLARI

Uyuşturucu madde kullanma suçu TCK md.191’de düzenlenmiştir. Buna göre, uyuşturucu maddeyi (esrar, eroin, kokain vb.) kişisel kullanma amacıyla satın alan, uyuşturucu maddeyi kabul eden yahut bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olur. Kişinin kişisel  ihtiyacı aşacak ölçüde uyuşturucu madde bulundurması halinde fail, uyuşturucu madde ticareti suçu ile cezalandırılmaktadır.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu” ile “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Bulundurma Suçu” birbirinden farklı suçlardır. İşlenen fiilin Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu mu, Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Bulundurma Suçu mu olduğuna karar vermek için failin amacına bakılmalıdır. Uyuşturucu ticareti suçu ile, kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurma suçu arasındaki en önemli fark yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Sanığın kişisel ihtiyacın dışına çıkacak uyuşturucu madde miktarı bulundurması, söz konusu uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım dışında (ticaretini yapma vs.) bulundurduğunun bir göstergesidir. Uyuşturucu madde miktarı kişinin yaşına, ruhsal yapısına, uyuşturucunun kalitesine ve yapısına karşı değişiklik göstermektedir. Örneğin, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullanan insanların 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kere esrar tüketebildikleri bildirilmiştir. Bu orandan fazla miktarda uyuşturucu madde bulunduran sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında hareket ettiği kabul edilir. Sanığın elindeki uyuşturucu maddeyi satma, devretme veya tedarik etme gibi herhangi bir hareketin içine girip girmediği de araştırılmalıdır.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu’nun oluşması için bu maddelerin satın alınması ya da ücretsiz olarak kabul edilmesi gerekir. Kişisel kullanım sınırını aşmamak kaydıyla üzerinde uyuşturucu madde tespit edilen sanık, kullanma amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu işlemiş sayılır. Yargıtay’a göre; kişisel kullanım sınırı esrar için “günde 3 kere 1-1,5 gram” eroin için ise “ günde 60 miligram” olarak kabul edilir. Bu sınırların aşılması halinde     Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Alma Suçu değil, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu işlenmiş olur. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ise kanun koyucu tarafından ağır müeyyidelere (cezalara) bağlanmıştır. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu’nun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani, bu halde suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu’nun cezası ise TCK m. 188’e göre; 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasıdır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu’ndan veya “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu’ndan yargılan kişilerin, telafisi güç ağır hapis cezalarına ve başkaca hak kayıplarına maruz kalmamaları için muhakkak alanında uzman bir avukat ile temsil edilmeleri gerekmektedir. Alanya Hukuk Bürosu, Ceza Hukuku’nda uzman kadrosu ile Alanya başta olmak üzere tüm Türkiye’de müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Seçtiğiniz konu hakkında uzman ekibimizi görüntülemek için tıklayınız.